Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés: a dolog tulajdonosa arra vállal kötelezettséget, hogy vételár ellenében valamely forgalomképes dolog tulajdonjogát a vevőre átruházza és a dolgot a vevő birtokába bocsássa, a vevő pedig arra, hogy a dolgot átvegye és a vételárat megfizesse.

Ingatlan adásvételének érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges, ennek elmulasztása esetén a szerződés semmisnek minősül.

A szerződés tartalmát érintő kérdés, hogy mit kell írásban rögzíteni. Az ún. lényeges elemeket (ki, kinek, mit ad el, mikor és mennyiért) okiratba kell foglalni.

Az okiratba foglalt konszenzus még nem jelenti az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetőséget. Ahhoz közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. Az ügyvéd ellenjegyzésével az okirat tartalmáért is helytáll. A tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges még az eladó részéről való írásbeli hozzájárulás. A tulajdonjogot csak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyző határozat keletkezteti.

Az adásvételi szerződés alapján az eladónak tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a vevővel szemben. Az adásvételi szerződés esetében ez a lényeges tulajdonságokra és a kapcsolatos fontos követelményekre is kiterjed. Adásvételi szerződés esetében az eladó viseli az átadással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket.

Adásvételi szerződés esetében a tulajdon-átruházási illeték, továbbá az átvétel és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a vevőt terhelik.

Adásvételi szerződés esetében az eladó tulajdonjogát fenntarthatja, amennyiben ezt írásban teszi és legfeljebb a vételár teljes kiegyenlítéséig. Ezen idő alatt az adásvételi szerződés vevője az adásvétel tárgyát nem idegenítheti el és nem terhelheti meg. Az ingatlan adásvételi szerződés vevője a tulajdonszerzés napjától, amennyiben ezt megelőzően birtokba lép, úgy ettől a naptól kezdve szedi a dolog hasznait, viseli terheit és azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.

Az adásvételi szerződés eladója szavatossággal tartozik az adásvétel tárgyának tulajdonjoga vevő általi megszerzéséért és tehermentességéért, köteles a vevő felhívására a tulajdonszerzés akadályát elhárítani, tehermentesíteni vagy biztosítékot adni, illetve a vevő a tehermentesítéshez szükséges összeget visszatarthatja. Ha a tehermentesítés nem lehetséges, úgy az adásvételi szerződés vevője elállhat, vagy megfelelő vételárcsökkentést igényelhet.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Adásvételi szerződés termőföld esetén
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció