Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Garázdaság

Garázdaság (339.§)
Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el.
Jogi tárgya a társadalmi együttélés zavartalanságában, az együttélést szabályozó erkölcsi és jogi szabályok tiszteletben tartásában megnyilvánuló köznyugalom.
Elkövetési magatartás a  kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartás tanúsítása.
Kihívóan közösségellenes magatartás a társadalmi együttélési szabályokkal nyíltan szembehelyezkedő, provokatív, kötekedő magatartások, amelyekre a társadalom tagjai megbotránkozással vagy félelemmel reagálnak. Erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt támadó jellegű fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi sérülés okozására. Az erőszak irányulhat személyre (pl. ruházat rángatása, késsel csapkodás, támadó jellegű közeledés a sértett felé ököllel, leöntés) vagy dologra (pl. asztalok feldöntése a vendéglőben, ajtó rugdosása, kuka feldöntése). Ha nincs erőszak, akkor csak rendzavarásnak minősül a cselekmény.
A bűncselekmény eredménye a megbotránkozás vagy riadalom keltése. Nem szükséges, hogy a megbotránkozás, vagy riadalom bekövetkezzen, elég annak reális lehetősége.
Passzív alany az elkövetőn kívül bármely más személy.
Csak  szándékosan valósítható meg.  Az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy cselekménye kihívóan közösségellenes, ennélfogva alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat váltson ki.
Legalább két személynek tudomást kell szereznie a cselekményről. Ennek nem feltétele, hogy az észlelők együttesen jelen legyenek, vagy hogy az észlelés a cselekmény elkövetése során történjen. Megvalósul a garázdaság akkor is, ha az elkövetéskor senki nincs jelen, de a magatartás következményei nyilvánosan észlelhetők. Pl. éjszaka törik össze a köztéri szobrot, vagy a temetőben a síremléket.
A társas elkövetést megvalósító alanyok önálló tettesek nem lehetnek. Az önálló tettesség akkor is kizárt, ha a csoportos elkövetés során egymás ellen lépnek fel.
Alapesete vétség. Bűntettnek minősül, ha a garázdaságot csoportosan vagy a köznyugalmat súlyosan megzavarva követik el. A köznyugalom súlyos megzavarását jelenti, ha az a lakosság szélesebb körében érvényesül, pl. áruházban, sportrendezvényen, vagy közlekedésben résztvevőkre követik el. Legsúlyosabban minősül, ha csoportosan és a köznyugalmat megzavarva, nyilvános rendezvényen, fegyveresen vagy felfegyverkezve követik el.
Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.
Halmazatban állhat a testi sértéssel és a rongálással.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció