Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Segítségnyújtás elmulasztása

Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna. A büntetés bűntett miatt három évig, a sértett halála esetén egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézi elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles

A Btk. általános segítségnyújtási kötelezettséget ír elő minden sérült vagy olyan személy részére, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van.

Az általános segítségnyújtási kötelezettségből következően ezt a bűncselekményt bárki elkövetheti, a járművezető, az utas vagy a gyalogos is.

A segítségnyújtásra kötelezett személynek tőle elvárható segítséget kell nyújtania. Meg kell győződni a sértett állapotáról, sérüléséről, és fel kell ajánlani a segítséget, továbbá a helyszínen kell maradni.

Senki sem kötelezhető arra, hogy életét, testi épségét kockáztassa mások életének megmentése érdekében. Általában nem várható el az adott személy ismereteit és képességeit meghaladó szakszerű segítségnyújtás.  Pl. a fuldoklónak a vízből mentése különleges szakképzettséget igényel, és különleges veszéllyel jár. Aki ilyen szakképzettséggel nem rendelkezik, nem kötelezhető élete kockáztatására.

Nem állapítható meg a segítségnyújtási kötelezettség elmulasztása, ha a sértett meghalt (kivéve: ha a sérülés súlyosnak látszik, de a laikus szemlélő nem képes a halál beálltának tényét megállapítani, ilyenkor köteles a segítségnyújtásra, pl. úgy, hogy orvost hív); ha a sértett más részről megfelelő segítségben részesült (pl. már elsősegélyben részesítették, mentőt hívtak); ha sérült nem szorul segítségre; ha a sértett el tudja látni magát, ilyenkor is fel kell ajánlani a segítséget.

A segítségnyújtás elmulasztását csak az követheti el, aki az adott helyzetben ténylegesen képes segítséget nyújtani, erre megvan a fizikai képessége. Nem terheli az általános segítségnyújtási kötelezettség azt, aki segítségnyújtásra - mint a gépjármű utasa - azért nem képes, mert maga is sérülést szenvedett, vagy veszélyhelyzetben van.

Ha a közlekedési baleset során a balesettel érintett jármű vezetője a baleset helyszínén nem áll meg, noha ott valaki megsérült, ill. élete és testi épsége közvetlen veszélybe került, felelőssége a segítségnyújtás elmulasztása miatt áll fenn. Ha viszont a közlekedési baleset helyszínén nincs ilyen védendő passzív alany, vagy mert meghalt vagy meg sem sérült, akkor cserbenhagyás állapítandó meg.

Halmazat jön létre a közúti veszélyeztetéssel, közúti baleset okozásával, ittas járművezetéssel, járművezetés tiltott átengedésével.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció