Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Tartási szerződés

Tartási szerződés (Ptk.586.§(1) bek.)): az egyik fél köteles a másik felet megfelelően eltartani.

A szerződés célja a jogosult létfenntartásának biztosítása.
A tartásra kötelezett ellenérték fejében vállalja a jogosult ellátását. Ingyenes nyújtása általában rokonok között fordul elő. Ha a körülményekből más nem következik, közeli hozzátartozók egymás közötti tartási szerződései ingyenes formában jönnek létre.
A szerződés a jogosult haláláig áll fenn, lehetőség van azonban arra, hogy a felek idejében másként rendelkezzenek.
A szerződést személyesen kell teljesíteni. A jogosult a szerződés alapján neki járó szolgáltatásokat csak személyesen veheti igénybe, de a kötelezett is főszabályként személyesen tartozik teljesíteni a szolgáltatásokat. Amennyiben a tartásra kötelezett a tartás ellenértékeként rá ruházott ingatlant elidegeníti, a tartásra vonatkozó személyes kötelezettsége megmarad.
Ha a kötelezett körülményeiben a szerződés megkötésének időpontjához képest olyan lényeges anyagi vagy személyes változás állt be, hogy elviselhetetlen terhet jelentene számára a szerződés változatlan teljesítése, lehetőség van a szerződés módosítására.
A szerződés írásban kell megkötni.

Az eltartott jogosult a megfelelő tartásra és köteles az ingó vagy ingatlan dolog átruházására ellenértékhez kötött szerződés esetén.
Az eltartó köteles
-    élelmezni, lakást, fűtést, világítást, mosást, ruházatot biztosítani a jogosult számára
-    orvosi kezelésről és gyógyszerről gondoskodni
-    a jogosult korának és egészségi állapotának megfelelő ápolásról gondoskodni
-    a jogosultat halála után illő módon eltemettetni.

Az ingatlan tulajdonjogának a nyújtott tartás ellenében történő átruházása történhet a haszonélvezeti jog fenntartásával, vagy anélkül, illetőleg a tulajdonjog átruházásával egyidejűleg a tartási kötelezettség ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével.

A szerződés módosítása történhet közös megegyezéssel, bíróság útján, illetőleg módosítani lehet életjáradéki szerződésre. Az átalakítás történhet véglegesen és ideiglenesen is.

Ha a tartási szerződés fenntartása lehetetlenné vált és a szerződés célja sem a szerződés módosításával, sem életjáradéki szerződéssé átalakításával nem valósítható meg, a bíróság a szerződést megszüntetheti.
Megszűnik a szerződés bármelyik fél halálával, felek közös megállapodásával.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció