Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Közokirat-hamisítás

Közbizalom elleni bűncselekmények
A közbizalom a társadalmi élet résztvevőinek egymás közötti kapcsolatainak zavartalanságát fejezi ki. Ezen kapcsolatok gyakran okirati formát öltenek, melyekkel szembeni bizalom nem csak az egyének mindennapjainak, hanem a gazdasági életnek is nélkülözhetetlen feltétele.

1. közokirat-hamisítás (342.§)
Jogi tárgya a közokiratok valódisága iránti közbizalom és a közhitelesség. Elkövetési tárgya a hamis, hamisított, illetve a más nevére szóló valódi közokirat.
Közokiratnak minősül az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, és amely teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, és az okiratban foglalt nyilatkozat meglétét, valamint annak idejét és módját. Pl. anyakönyv, személyi igazolvány, jogosítvány, bírósági ítélet, közjegyző előtt tett nyilatkozatok.
Elkövetési magatartások:
- hamis közokirat készítése, illetve közokirat tartalmának meghamisítása
- hamis, hamisított, illetve más nevére szóló valódi közokirat felhasználása
- az elkövető közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba. Pl. járműátírás esetén olyan adásvételi szerződést nyújtanak be, amely a jármű korábbi tulajdonosát nem a valóságnak megfelelően tüntetik fel, és ennek következtében a járműnyilvántartásba is a valótlan adat kerül.
A bűncselekmény előkészülete a hamis közokirat készítésére, vagy a közokirat tartalmának megváltoztatására irányuló előkészületi magatartások esetén büntetendő. Ilyen előkészület lehet a közokirat kiállításához szükséges nyomtatványok, igazolványok nyomdai vagy fénymásolás útján való elkészítése, hatósági bélyegző, különleges nyomtató- vagy író eszközök beszerzése. A bűncselekmény elkövetője tettesként a hivatalos személy kivételével bárki lehet.
Csak a szándékos elkövetés büntetendő, kivéve az utolsó fordulatot, ott a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli a törvény. Befejezett a cselekmény a hamis, hamisított közokirat létrejöttével. A második fordulat a felhasználással is befejezetté válhat.
Annyi rendbeli bűncselekményt kell megállapítani, ahány közokiratra a cselekményt elkövették, kivéve ha több közokirat csak egymással együtt képes a joghatást előidézni.

2. hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás (343.§)
Megvalósul, ha a hivatalos személy hivatali hatáskörével visszaélve hamis közokiratot készít, illetve közokirat tartalmát megvalósítja, valamint ha lényeges tényt hamisan foglal közokiratba.
Az elkövetés módja a hivatali hatáskörrel való visszaélés, melynek előfeltétele, hogy a hivatalos személy jogosult legyen közokiratok kiállítására.
Alanya csak az a hivatalos személy lehet, akinek hivatali hatáskörébe tartozik a közokirat kiállítása. Csak szándékosan követhető el.
Halmazat valósulhat meg, ha a hivatalos személy más a hivatali visszaélést kimerítő kötelességszegést is megvalósít, és megállapítható a passzív hivatali vesztegetéssel együtt.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció