Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállás

Büntető Törvénykönyv 165.§

Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétséget követ el.

A cselekmény tárgya az élet,  és a testi épség.

Passzív alanya, vagyis a sértett az elkövetőn kívüli személy, a személyek lehetnek többen is a veszélyeztetettek.

Bűncselekmény megvalósulása szempontjából nem csak a szakképzettséghez kötött foglalkozás jön számításba. Ide tartozik minden esetenként vagy alkalomszerűen végzett munkavégzés, melyhez írott vagy íratlan szabályok vonatkoznak.

A tényállás alkalmazása szempontjából foglalkozási szabálynak tekintendők a jogszabályok, a műszaki (technológiai) előírások, szakmai előírások, az üzemi rendtartás, vagy minden egyéb az adott szakma, foglalkozás területén elfogadottt írott vagy íratlan szabály. Ilyenek különösen:

  • az általános munkavédelmi és balesetelhárírási szabályok,
  • az építkezéssel kapcsolatos műszaki, statikai szabályok,
  • az orvosi tevékenységgel kapcsolatos előírások,
  • a lőfegyver tartására és kezelésére vonatkozó szabályok.

Azt, hogy az adott esetben az elkövető foglalkozási szabály hatálya alatt állt-e, mindig az ügy konkrét körülményeire tekintettel, esetleg szakértő bevonásával kell eldönteni.

Az orvosi tevékenység körében a bírói gyakorlat általában akkor állapítja meg a műhibáért való felelősséget, azaz foglalkozási szabályszegést, ha az orvos tevékenységét nem szabályszerűen végezte, míg ha az orvosi szakmai előírások megtartása mellett - akár a beavatkozás közben, akár ezt követően - áll be a szövődmény, ez olyan kockázatnak minősül, amely a magatartás jogellenességének hiányában kizárja a büntetőjogi felelősség megállapítását. Az orvosi diagnózisban való tévedés önmagában nem tekinthető olyan foglalkozási szabálysértésnek, amely alapul szolgálhat a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményének megállapításához. Ha azonban a tévedést az orvostól elvárható gondosság kifejtésének hiánya okozza és ezzel összefüggésben következett be a baleset, a bűncselekmény megállapítható.

Lőfegyver használata és kezelése tekintetében a katonák, a fegyveres testületek tagjai, valamint a vadászok és a sportlövészek foglalkozási szabályok hatálya alatt állnak.

Általában a szabály szegése aktív magatartással valósul meg, elméletben nem kizárt a mulasztással tett cselekmény sem. Valamilyen okfolyamatba az elkövető nem avatkozik be, pedig kötelessége lenne.

Elkövetési magatartás: foglalkozás szabályainak megszegése.

A foglalkozási szabályt akkor szegi meg bűnösen az elkövető, ha:

  • felismeri, hogy foglalkozásának szabályai meghatározott magatartásra kötelezik, mégsem így, hanem egyáltalán nem, illetve az előírástól eltérő módon cselekszik
  • ismeri az adott foglalkozási szabályt, de a tőle elvárható figyelem, körültekintés elmulasztása folytán nem is meri fel, hogy az adott helyzetben ez milyen magatartásra kötelezi,
  • a tőle elvárható figyelem, körültekintés elmulasztása folytán az adott helyzetben irányadó foglalkozási szabályt nem ismeri.

Gondatlan alakzatnál mások életének, testi épségének közvetlen veszélyeztetése, vagy a testi sértés okozása. A  minősített eset maradandó fogyatékosságnál kezdődik, a könnyű és súlyos testi sértés beletartozik az alapesetbe.

Szándékos alakzat, ha az elkövető a veszélyt szándékosan idézi elő. Következményként közvetlen veszélynek teszi ki. Eredménye a testi sértés is.

A  foglalkozási szabályszegés  gondatlan és  szándékos is lehet (tudja hogy be kellene burkolni, de nem teszi meg), a veszélyhelyzet gondatlan ( nem burkoltam be, mert úgy se nyúl bele senki), egyéb következmény gondatlan lehet.

Szándékos alakzatnál a szabályszegés szándékos, a veszélyhelyzet szándékos. Sérülés vonatkozásban gondatlan, ha szándékos lenne, akkor testi sértésről beszélnénk. Segítségnyújtási kötelezettség itt is terheli az elkövetőt.

Minősített esetek: maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás, tömegszerencsétlenség; halál; kettőnél több ember halála, halálos tömegszerencsétlenség. Tömegszerencsétlenség, ha egy személy súlyos testi sértést, további  személyek könnyű testi sértést szenvednek. Halálos tömegszerencsétlenség, ha egy személy meghal, további  személyek pedig megsérülnek.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció