Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Becsületsértés tényállás

Becsületsértés (227.§)

A tényállás elsősorban az emberi méltóság védelmét kívánja biztosítani. Csak akkor állapítható meg, ha nincs rágalmazás.

Elkövetési magatartása a becsület csorbítására alkalmas kifejezés használata, ilyen cselekmény elkövetése, illetve a tettleges elkövetés. A becsület csorbítására alkalmas minden olyan, mással szembe használt kifejezés, amely az emberi méltóságot sérti. Történhet szóban, írásban, nyomtatvány útján, rajzos ábrázolással stb., amely rendszerint durva általánosítás formájában kifejezett becsmérlő, megszégyenítő, megvető, lealacsonyító értékítéletet tartalmaz. Általában a becsületsértést valósítják meg az olyan sértő nyilatkozatok vagy egyéb lealacsonyítást tartalmazó cselekmények, amelyek a kívülállók szerinti megítélés alapján a sértett becsületéről, jelleméről vagy egyes tulajdonságairól szóló jellemzést foglalnak magukban.

A bírálat, kritika és a vélemény-nyilvánítás ténybeli valóságtartalma a becsületsértés megállapítására nem nyújt alapot, de a gyalázkodó jellegű és az emberi méltóságot sértő nyilatkozatok akkor is alkalmasak lehetnek a becsületsértés megállapítására, ha azok formálisan kritikai megjegyzésként kerülnek nyilvánosságra. (BH 1995/77.)

A becsületsértő kifejezés használatának, és az egyéb cselekmények elkövetésének a sértett munkakörével, közmegbízatásával vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben kell történnie.

A tettlegesség olyan becsületcsorbító cselekmény, amely a sértett testének megalázó vagy sértő jellegű célzatos érintésében vagy bántalmazásában jelentkezik, anélkül, hogy testi sértést valósítana meg. Ilyenek az arculütés, a sértett bemocskolása, leöntése, vagy a hajlenyírás, a szakáll levágása, ha az az emberi méltóságot sérti.

A használt kifejezés becsületcsorbításra alkalmasságának megítélésekor figyelembe kell venni a helyi szokásokat, a helyi szóhasználatot, a sértett és az elkövető közötti viszonyt, stb. Az egyszerű tiszteletlenség, illetlenség, udvariatlanság önmagában még nem becsületsértés.

A becsületsértés akkor befejezett, ha a becsület csorbítására alkalmas kifejezés vagy cselekmény használata mással szemben megtörtént, és ezt a sértett vagy más személy érzékelte. Írásban történő elkövetés esetén a becsületsértő kifejezést magában foglaló levél postára adása kísérlet, befejezetté akkor válik, amikor a sértett a levelet elolvassa.

A becsületsértés csak szándékosan követhető el.

Több sértett léte mindig halmazatot képez függetlenül attól, hogy egy vagy több cselekménnyel valósult-e meg a becsületsértés.

Kizárólag magánindítványra büntethető, vagyis akkor, ha a sértett feljelentést tesz.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció