Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Visszaélés kábítószerrel

Visszaélés kábítószerrel (Büntető Törvénykönyv 282-283.§)


A kábítószer olyan anyag, gyógyszer, ill. vegyszer, amelynek a központi idegrendszerre gyakorolt hatása legalább átmeneti élettani, viselkedésbeli elváltozást eredményez. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete szerint kábítószernek kell tekinteni azokat az anyagokat – függetlenül attól, hogy az orvosi gyakorlatban használatosak-e -, amelyek túlzott fogyasztása nem ellenőrzött gyógyászati célból történik.

A tényállás külön rendelkezik a forgalmazásnak nem minősülő magatartásokról (282.§), a terjesztői magatartásokról(282/A.§), a 18. életévüket be nem töltött személyekkel kapcsolatos tettekről (282/B.§), a kábítószerfüggőkről(282.C.§).

A bűncselekmény jogi tárgya az egészség megóvásához, a szervezetre ártalmas hatást is kiváltani képes növényi eredetű vagy szintetikus anyagok rendeltetésszerű használatához és forgalmához fűződő társadalmi érdek.
Elkövetési tárgya a kábítószer, ill. a kábító hatású anyag vagy szer.

Az elkövetési magatartások 4 csoportja:
1. nem forgalmazási magatartások (önmagukban más személy kábítószerhez jutását nem teszik lehetővé): termesztés, előállítás, megszerzés, tartás, behozatal, kivitel, az ország területén történő átvitel.
2. forgalmazási magatartások (közvetlenül is lehetővé teszik más személy kábítószerhez jutását): kínálás, átadás, forgalomba hozatal, kereskedés
3. önálló tettesi alakzatként szabályozott előkészületi, ill. bűnsegédi tettek: az első két csoportba tartozó tettek elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatása, valamint kábítószerrel visszaélés elkövetését elősegítő anyagok, berendezések készítése, forgalmazása.
4. kábító hatású anyag élvezetéhez történő segítségnyújtás, illetve rábírni törekvés felnőtt által, 18. életévét be nem töltött személy sérelmére.

Minősített esetei, ha

1) a forgalmazásnak nem minősülő magatartásokat üzletszerűen, bűnszövetségben, kábítószerfüggő személy felhasználásával, jelentős mennyiségű kábítószerre követik el,

2) a terjesztői magatartásokat bűnszövetségben, kábítószerfüggő személy felhasználásával, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva; a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási szervezet létesítményében, jelentős mennyiségű kábítószerre követik el,

3) 18. életévet betöltött személy 18. életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál vagy átad, ill. ilyen személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz vagy azzal kereskedik; ha az elkövető oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épület területén, ill. annak közvetlen környezetében kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik; a bűncselekményt bűnszövetségben, jelentős mennyiségű kábítószerre, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként e minőséget felhasználva követik el; a kábítószerfüggők üzletszerűen, bűnszövetségben, vagy jelentős mennyiségű kábítószerre követik el a bűncselekményt.

A kábítószer csekély és jelentős mennyiségének fogalmát a Btké. 23.§-a határozza meg. Csak szándékosan követhető el a bűncselekmény.

A törvény egyaránt bünteti a forgalmazói és a nem forgalmazói magatartások előkészületét.

Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt, aki

1) csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez, vagy tart;

2) az a kábítószerfüggő személy, aki jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz;

3) az a kábítószerfüggő személy, aki a fenti bűncselekménnyel összefüggésben 2 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő más bűncselekményt követ el, feltéve ha  az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.

 

 

Btké. 23. §:

(1) A Btk. 282-283. §-ában szereplő „előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz” és „kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik” elkövetési magatartások szempontjából a kábítószer csekély mennyiségű, ha

a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma

LSD esetén 0,001 gramm,

heroin esetén 0,6 gramm,

amfetamin metamfetamin esetén 0,5 gramm,

MDA, MDMA, N-etil-MDA (MDE), MBDB, 1-PEA és N-metil-1-PEA esetén 1 gramm,

metadon esetén 1 gramm,

morfin esetén 0,9 gramm,

kokain esetén 2 gramm,

ketamin esetén 1 gramm,

kodein esetén 1 gramm,

dihidrokodein esetén 0,8 gramm,

petidin esetén 1 gramm

mennyiséget nem haladja meg,

b) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta hatóanyag-tartalom az 1 gramm mennyiséget nem haladja meg.

(2) A Btk. 282-283. §-ában szereplő „termeszt, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz,” és „kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik” elkövetési magatartások szempontjából a kábítószer csekély mennyiségű, ha kannabisz növény esetén a növényegyedek száma legfeljebb öt.

(3) A Btk. 282-283. §-ának alkalmazása szempontjából az (1)-(2) bekezdés szerinti kábítószer jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzoros mértékét meghaladja.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben nem szereplő kábítószer esetén a kábítószer akkor csekély mennyiségű, ha tiszta hatóanyag-tartalmának élettani hatása legfeljebb 0,9 gramm morfinbázis élettani hatásával megegyező.

(5) Az (1)-(2) bekezdésben nem szereplő kábítószer esetén a kábítószer akkor jelentős mennyiségű, ha tiszta hatóanyag-tartalmának élettani hatása 18 grammot meghaladó morfinbázis élettani hatásával megegyező.

 

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció