Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Szamélyi szabadság megsértése tényállás

Személyi szabadság megsértése (Büntető Törvénykönyv 194.§)

Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Jogi tárgya a személyi szabadság, illetve a tartózkodási hely megválasztásának szabadsága. Sértettje bárki lehet, akinek a cselekmény elkövetésekor a cselekvési szabadsága megvolt.

A bűncselekmény elkövetési magatartása a személyi szabadságtól bármilyen módon történő megfosztás. Vagyis olyan helyzet létrehozása, amelyben a sértett nem képes mozdulni, a helyét megváltoztatni, egy adott helyet elhagyni, egy adott helyre kényszerül menni, stb. Többnyire tevékenységben jelentkező, aktív magatartás pl. lefogás, lekötözés, bezárás, de lehet mulasztás is. A bűncselekmény létrejöhet bármilyen módon, akár erőszak, fenyegetés vagy megtévesztés útján is. Leggyakoribb a sértett lefogása, lekötözése, a helyiségben tartózkodó sértettre az ajtó rázárása, stb.

Nem minősül megfosztásnak a személyi szabadság puszta korlátozása (Például lakás vagy egyéb hely elhagyására, más útvonal megválasztására kényszerítés), amelyben az egyén mozgásszabadsága megmarad, csupán korlátozottan érvényesül.

A személyi szabadságtól megfosztásnak jogellenesnek kell lennie. Nem jogellenes pl.:

  • a szülői felügyelet gyakorlása, vagy a nevelés-felügyelet körében tett indokolt intézkedések ( pl. a szülő, vagy az iskolai kirándulás során a felügyelő pedagógus rázárja a szobaajtót a csavarogni, szökni készülő gyerekre),
  • a jogos védelem, végszükség esetei, vagy egyéb jogtalanság megakadályozása (pl. a garázda személy lefogása),
  • a jogszerű birtokvédelem esetei,
  • a sértett beleegyezése,
  • a sértett érdekében tett intézkedések köre a sértett tiltakozása elllenére is (pl. az életveszélyesen sérült személynek tiltakozása ellenére is a kórházba és nem a lakására szállítása, öngyilkosságot megkísérlő lefogása),
  • -a hivatalos személyek jogszerű intézkedései (előállítás, motozás, előzetes letartóztatás, szabadságvesztés végrehajtása)
  • a büntetőeljárási törvény szabálya alapján a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, köteles azonban őt haladéktalanul a hatóságnak átadni, vagy erről a rendőrséget értesíteni.

A bűncselekmény befejezetté válik abban a pillanatban, amikor beállt a sértett mozgásszabadságának korlátozása.

Alanya hivatalos személyt kivéve bárki lehet. Csak szándékosan követhető el.

Minősített esete, ha az elkövető az emberkereskedelemmel összefüggésben megszerzett és a személyi szabadságától megfosztott sértett személyi szabadságának megfosztását fenntartja, és a sértettet munkavégzésre kényszeríti (2-8 év). Minősített eset továbbá, ha az elkövető a bűncselekményt aljas indokból vagy célból, hivatalos eljárás színlelésével, a sértett sanyargatásával, jelentős érdeksérelmet okozva, 18. életévét be nem töltött személy sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére, fegyveresen vagy felfegyverkezve követik el.

Halmazatot kell megállapítani a sértettek számára tekintettel, ha a cselekményt több személy sérelmére követik el.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció