Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Hamis tanúzás

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

Az igazságszolgáltatás állami feladat. Az Alkotmány értelmében Magyarországon a bíróságok gyakorolják. A Btk. XXVI. Fejezetében szabályozott bűncselekmények közé azok a tényállások tartoznak, amelyek az igazságszolgáltatás rendjét, tisztaságát, zavartalan, törvényes működését támadják.
Ide tartozó lényegesebb bűncselekmények:
1.    hamis vád
2.    hatóság félrevezetése
3.    hamis tanúzás
4.    hamis tanúzásra felhívás
5.    hatósági eljárás akadályozása
6.    bűnpártolás

Hamis tanúzás

Hamis tanúzást követ el a tanú, ha bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, valamint ha szakértőként hamis szakvéleményt ad, vagy mint szaktanácsadó hamis felvilágosítást ad, avagy mint tolmács vagy fordító hamisan fordít, úgyszintén akkor is, ha hamis okiratot vagy hamis tárgyi bizonyítási eszközt szolgáltat.
Minősített esetei: polgári ügyben elkövetett hamis tanúzás esetén három év; polgári ügyben elkövetett hamis tanúzás esetén, ha az ügy tárgya különösen nagy vagyoni érték vagy különösen jelentős egyéb érdek, öt év; ha olyan bűncselekményre vonatkozik, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tétel. 
A hamis tanúzás elkövetési helye a bíróság vagy más hatóság.
A bűncselekmény elkövetője tettesként bárki lehet, aki a hatóság előtt tanúként szerepel, a szakértő, szaktanácsadó, tolmács, fordító, a hamis bizonyítási eszköz szolgáltatója.
Társtettesség általában kizárt, de ha a szakvéleményt több szakértő közösen terjeszti elő, akkor társtettesként felelnek a szakvélemény hamis volta miatt.
A hamis tanúzás szándékosan és gondatlanul is elkövethető. Szándékos, ha a tanú tudja, hogy vallomása hamis, gondatlan, ha a tőle elvárható körültekintés miatt ezt nem tudja.
Ha a tanú kihallgatása során olyan személyt vádol hamisan, aki ellen büntetőeljárás nem folyik, cselekményét hamis vádként kell elbírálni.
Befejezetté válik a cselekmény az elkövetési magatartások tanúsításával. De nem valósul meg a bűncselekmény, ha a vallomástétel befejezéséig a tanú a hamis tényállítását visszavonja vagy módosítja. A kihallgatás befejezésével a tanúvallomás befejezettnek tekinthető. Ha a hamis tényállítást csak ezt követően vonja vissza, akkor a büntetés korlátlanul enyhíthető, vagy különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető is.
A tanúvallomást megtagadhatja az, aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben.
Nem büntethető a hamis tanúzásért a tanú, ha a tanúvallomást megtagadhatta volna, de erre a jogára nem figyelmeztették. Az sem büntethető, akinek tanúkénti kihallgatása törvény alapján kizárt, de ezt a hatóság, bíróság nem vette figyelembe.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció