Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Megbízási szerződés

Megbízási szerződés: a megbízott köteles a rábízott ügyet a megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően ellátni.


A megbízott személyesen eljárva, a megbízóval fokozottan együttműködve, titoktartási kötelezettséggel terhelten, a megbízó utasításainak megfelelően köteles eljárni és a jogviszony lezárásaként elszámolási és kiadási kötelezettség terheli.


A megbízott közreműködőt is igénybe vehet, akiért úgy felel, mintha maga járna el. Minden olyan kárért helyt állni tartozik, amely a harmadik személy igénybevétele nélkül nem következett volna be.
A célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás tényére a megbízó figyelmét fel kell hívni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik ahhoz, hogy partnere az utasításnak megfelelően járjon el, akkor a megbízott felmondhatja a szerződést. A megbízottnak meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha annak teljesítése jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.


A megbízott által ellátandó feladatok két fő csoportja a szerződés előkészítése és megkötése. A megbízott ennek során a megbízó képviseletében jár el, a megbízó nevében köt ügyletet. A keletkező jogok és kötelezettségek a megbízót fogják illetni, ill. terhelni.


A megbízott köteles a rábízott tevékenységet a felmondás utáni átmeneti időben is ellátni. A halaszthatatlanul sürgős esetekben a megbízottnak folytatnia kell tevékenységét, adott esetben alá kell írnia a szerződést, amelyet már előkészített, ha alappal feltételezhető, hogy a partner nem várna a megbízó, vagy új képviselőjének fellépéséig.


A megbízottnak díjigénye van. Akkor is jogosult a megbízási díjra, ha eljárása nem vezetett eredményre. A díj tehát a szerződésszerűen elvégzett tevékenységért jár és nem annak sikeréért.
A megbízó a megbízott tevékenységével kapcsolatban felmerülő szükséges és hasznos költségeket köteles viselni.


A szerződés megszűnik:
- a megbízó általi rendes felmondással azonnali hatállyal, indoklás nélkül jogosult a szerződés felmondására, a megbízott által már elvállalt kötelezettségekért helytállni tartozik, ha azok összefüggésben vannak a megbízással és helyénvalóak
- megbízott rendes, azaz indokolást nem igénylő felmondásával
- a felek halálával vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével
- cselekvőképesség megszűnésével
- a cél megvalósult
- a megbízói érdek megszűnt
- vagy a cél lehetetlenné vált.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció