Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Termőföld esetén

Termőföld vásárlása esetén a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a termőföldről szóló elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Termőföld vagy tanya eladása esetén - ha törvény másként nem rendelkezik - az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg:

  • a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint;
  • a helyben lakó haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt;
  • ahelyben lakó szomszédot;
  • a helyben lakót;
  • haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt.

A helyben lakó szomszéd és a helyben lakó jogosulti csoportokon belül az elővásárlási jog gyakorlásának a sorrendje a következő:

  • a családi gazdálkodó;
  • nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, illetőleg egyéni mezőgazdasági vállalkozó.
A vételi ajánlatot tevő és az értékesítő köteles az adás/vétel számdékát hírdetmény formájában az illetékes Önkormányzat jegyzőjéhez benyújtani, ahol 60 napra (munkanap) kifüggesztésre kerül a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára és a Kormányzati Portálra. Ezzel egyidejűleg kötelesek a hírdetmény egy másolati példányát postai úton eljuttatni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére, hogy nyilatkozni tudjon arról, élni kíván-e elővásárlási jogával.
Az adásvételi szerződést a lemondó nyilatkozat és a vételi ajánlat lejártáról szóló jegyzői iratjegyzék függvényében lehet megkötni, illetve benyújtani az illetékes Földhivatalhoz.

Ha a vételi ajánlatot tevő társtulajdonos a megvásárolni kívánt ingatlanban, akkor is köteles a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel közölni vételi szándékát, illetve a szerződéskötéshez rendelkeznie kell az NFA által megküldött 60 napnál régebbi elővásárlási jogról lemondó nyilatkozattal. Ennek hiányában nem lehet megkötni az adásvételi szerződést.

Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció